Kjøpsbetingelser

Betaling

Kortbetaling via Nets eller Vipps.

Bestillinger

I nettbutikken.

Priser og frakt

Vi bruker Postnordtil frakt. Frakt ihht Postnords takster.

Skader og reklamasjon

Mottas produkt med skade må det meldes inn til oss innen tre dager.

Returrett

Full returrett innen 14 dager. Retur må avtales med oss først.

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

Vi følger retningsinjene fra forbrukerrådet. Som forbruker finner du utfyllende informasjon her.